Agenda: DagsordenTid

Salg

Tid

Teknisk

08:30 Registreringen åpner
09:00 ~ 10:30 Keynote-sesjon
I denne sesjonen tar vi for oss de viktigste Høydepunktene fra Citrix Summit. Vi tar for oss strategier og focus Citrix vil ha i 2016. Vi tar også et tilbakeblikk på 2015. Vi ser litt på markedstrender og utvikling som vil være med på å påvirke 2016. Til slutt vil vi gå igjennom Citrix kanalprogram og ta dere igjennom hvordan dere kan oppnå høyere marginger.
10:30 ~ 11:00 Kaffepause 10:30 ~ 12:30 Tech Lab gruppe A

Teknologispor gruppe B
11:00 ~ 11:45 Salgsspor
11:45 ~ 12:45 Salgslunsj 12:30 ~ 13:30 Teknologilunsj
12:45 ~ 14:15 Salgsspor 13:30 ~ 15:30 Tech Lab gruppe B

Teknologispor gruppe A
14:15 ~ 14:30 Kaffepause
14:30 ~ 15:30 Rundebord salg
15:30 ~ 15:45 Oppsummering
15:45 Avslutning


Agenda: Salgsspor

 

Tid

Title

11:00 ~ 11:45 Veien til nye kunder:
  • Microsoft
  • Midmarked
  • Networking
Veien for å utvide Citrix løsningen hos eksisterende kunder
  • Networking
  • Mobility
  • Effektivisering
11:45 ~ 12:45 Salgslunsj
12:45 ~ 13:15 “Storytelling” - historier fra våre kunder om hvilken gevinst investeringen i Citrix teknologi har gitt dem.
13:15 ~ 14:15 “Storytelling” - og vertikaler
Vi vil i denne sesjonen se hvorledes man kan bruke “storytelling” for å få frem gevinsten for ulike vertikaler og komme med eksempler fra ulike kunder. Vi vil fokusere på vertikalene finanstjenester, offentlig sektor og handel.
14:15 ~ 14:30 Kaffepause
14:30 ~ 15:30 Produktoppdatering
  • Produktfokus i 2016 og nyheter
  • Hvor er styrken til Citrix mot våre konkurrenter innenfor virtualisering, mobilitet og nettverk.


Agenda: Teknologispor

 

Tid

Title

10:30 ~ 12:30 Tech Lab gruppe A
10:30 ~ 11:10 Teknologispor gruppe B – betraktninger rundt Citrix Workspace Cloud
Håvard Bruvold, Systems Engineer, og George Christophi i Citrix Systems, med bakgrunn innen implementering og orkestrering av Cloud, ser på brukscaser og betraktninger om når man bør implementere Citrix Workspace Cloud (CWC). Sharefile Update, nye XenApp, XenDesktop data plugin, og ikke minst Office 365.
11:10 ~  11:50 Teknologispor gruppe B - Implementing Hybrid Cloud Solutions with Citrix Netscaler
Vi ser på utfordringer og hensyn du bør ta ved implementering av hybridskyløsninger. Lær hvordan Citrix Netscaler kan gi ekstra nytte til hybridskyen innen sikkerhet, tilgjengelighet og optimalisering mellom skyer, i tillegg til fordelene Netscaler kan gi applikasjonene du har i skyen. Jon vil utforske fordelene for brukeropplevelsen og hvordan man sikrer at man alltid har tilgjengelighet.
Teknologispor gruppe B - How to create Virtual WAN environment with Citrix Netscaler SD-WAN
Vi forteller om Citrix Netscaler SD-WAN og ser på i hvilke situasjoner du bør vurdere virtualiserte WAN-miljøer. Lær hvordan du setter opp og konfigurerer Netscaler SD-WAN for optimal ytelse, og opplev en live demonstrasjon av denne banebrytende teknologien fra Citrix.
11:50 ~ 12:30 Teknologispor gruppe B - In depth analysis of the latest offerings from Windows apps and Desktops suite
Håvard Bruvold, Systems Engineer i Citrix Systems, forteller om noen av de nyeste teknologiske fremskrittene fra vår desktop- og applikasjonsavdeling med XenApp og XenDesktop. Nez vil fokusere på noen av nøkkelfunksjonene, utforske fordeler, bruksområder og hensyn rundt implementering som dekker utrullingen, administrasjonen og brukeropplevelsen.
12:30 ~ 13:30 Teknologilunsj
13:30 ~ 15:30 Tech Lab gruppe B
13:30 ~ 14:10 Teknologispor gruppe A – betraktninger rundt Citrix Workspace Cloud
Håvard Bruvold, Systems Engineer, og George Christophi i Citrix Systems, med bakgrunn innen implementering og orkestrering av Cloud, ser på brukscaser og betraktninger om når man bør implementere Citrix Workspace Cloud (CWC). Sharefile Update, nye XenApp, XenDesktop data plugin, og ikke minst Office 365.
14:10 ~  14:50 Teknologispor gruppe A - Implementing Hybrid Cloud Solutions with Citrix Netscaler
Vi ser på utfordringer og hensyn du bør ta ved implementering av hybridskyløsninger. Lær hvordan Citrix Netscaler kan gi ekstra nytte til hybridskyen innen sikkerhet, tilgjengelighet og optimalisering mellom skyer, i tillegg til fordelene Netscaler kan gi applikasjonene du har i skyen. Jon vil utforske fordelene for brukeropplevelsen og hvordan man sikrer at man alltid har tilgjengelighet.
Teknologispor gruppe A - How to create Virtual WAN environment with Citrix Netscaler SD-WAN
Vi forteller om Citrix Netscaler SD-WAN og ser på i hvilke situasjoner du bør vurdere virtualiserte WAN-miljøer. Lær hvordan du setter opp og konfigurerer Netscaler SD-WAN for optimal ytelse, og opplev en live demonstrasjon av denne banebrytende teknologien fra Citrix.
14:50 ~ 15:30 Teknologispor gruppe A - In depth analysis of the latest offerings from Windows apps and Desktops suite
HHåvard Bruvold, Systems Engineer i Citrix Systems, forteller om noen av de nyeste teknologiske fremskrittene fra vår desktop- og applikasjonsavdeling med XenApp og XenDesktop. Nez vil fokusere på noen av nøkkelfunksjonene, utforske fordeler, bruksområder og hensyn rundt implementering som dekker utrullingen, administrasjonen og brukeropplevelsen.


Utstillere

Gold

RES Software Logo

Silver

IGEL Logo
Nutanix Logo

Bronze

ControlUp Logo
Lakeside Software Logo


Våre Distributører

Arrow ECS Logo   Arrow ECS Logo